Kabataş

Kabataş’ın Tarihçesi: Kabataş İlçesinin bağlı bulunduğu Ordu bölgesi 1380’li yıllarda fethedilmiş ve Hacı Emiroğulları adında bir beylik kurulmuştur. Kabataş’ın eski adı Karay köyüdür.

1928 yılında Ordu iline bağlanarak Kabataş adını almıştır. Daha sonra Gölköy ilçesine 1959 yılında ise Aybastı ilçesine bağlanmıştır. 1971 yılında belediye teşkilatı kurularak kasaba halini almıştır. 20 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla İlçe kurulmuş olup 14 Ağustos 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. İlçenin iklim özellikleri Karadeniz ve Karasal iklim arasında bir geçiş teşkil eder. Her mevsim yağış alır. Kış ayları sahil bölgelerine göre daha sert geçer. Her mevsim yağışlı olması nedeniyle bitki örtüsünü çoğunlukla ormanlar oluşturmaktadır. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve küçük ticarete dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri fındık, patates ve mısır’dır Az miktarda da arpa, buğday, fasulye yetiştirilir. Bunun yanında meyve ve sebze de yetiştirilmektedir. Hayvancılık ve arıcılık da son yıllarda gelişme göstermiştir.

Coğrafi Durumu ve İklimi: Kabataş ilçesi Orta Karadeniz Bölgesinde Canik dağlarının kuzey yamacında ve kıyıdan 40 km içerdedir. Rakımı 530 metredir. Doğusunda Gölköy, Batısında Korgan, Kuzeyinde Çatalpınar, Güneyinde Aybastı ile çevrilidir. İklim olarak Karadeniz ve Karasal iklim arasında geçiş alanı teşkil eder. Başlıca Akarsuları Aybastı ve Armutludur.

Nüfus: İlçenin nüfusu 2009 genel nüfus sayımına göre 6400dür.İstanbul’a göçler aşırı hız kazanmıştır.ardıç köyü en gelişmiş köyüdür. Ardıç Köy değildir ilçeye bağlı mahalledir.Köyleri Kuzköy ve Beylerli köyleridir.

Turizm:İlçe sınırları içerisindeki Taşarası Şifasuyu kalp,damar,böbrek taşı vb. birçok hastalığa çözümdür.Değirmendere’deki şifalı su ise el ve ayak eksemalarına iyi gelir.Alankent acısuyu ise şifa abidesidir ve aynı zamanda gezilmesi gereken bir yerdir.

Ekonomi: İlçe merkezi Ordu İline 72 km, Fatsa İlçesine 40 km uzaklıktadır. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır. Yörede en çok fındık, mısır ve patates üretilmektedir. İlçe’de hayvancılık ve arıcılık da son yıllarda gelişme göstermiştir. İlçenin turizmin gelişebileceği yaylalardır. Ayrıca 1992 yılında Erzincan depremi sonucunda Taşarası Mahallesinde ortaya çıkan şifalı su turistik açıdan önem arz etmektedir.

Önemli Kişiler: Aslancan YAŞAR. Akiki Kabataş’ın önemli bir divan şairidir. 1500lü yıllarda yaşadığı düşünülmektedir.Akiki’nin kendine ait şiirlerini topladığı bir divanı vardır. Yalozluğum şiiriyle divan edebiyetında bir çığır açan akiki tarihteki yerini almıştır. Akiki şiirleriyle döneminin insanlarının gönlünde taht kurmuştur. akiki kullandığı mahlası olup gerçek adı bilinmemektedir. Aynı zamnda yaşadığı döneme ait çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Akiki şiirlerinde aşk, şarap ve yalnızlık gibi bireysel konular işlemiştir. Çeşitli rivayetlere göre bütün şiirlerini gönlünü kaptırdığı bir kıza yazmıştır. Ölüm sebebi ise bilinemiyor.Sadece gazelleriyle değil,kasideleriyle de ünlüdür.Kabataş onun sayesinde sürekli çevre il ve ilçelerden beyin göçü alıyordu.