Fatsa

Ordu ilinin ve Karadeniz Bölgesi’nin ikinci gelişmiş ilçesidir. Konumu itibariyle, Samsun’un 165 km kuzeyinde ve Karadeniz’in 2 km güneyindedir. Ordu ilçe merkezinin de 55 km kuzeyinde bulunmaktadır. Fındık üretiminin

yaygın olması ile tanınan ilçe, bu özelliği ile Türkiye’nin dünyada en fazla organik üretim alanına sahip 30. ülke olmasına önemli derecede katkıda bulunmuştur.[3] Fatsa isminin, Satılmış Nahiyesi olarak kaydedildiği görülmüş, ancak Satılmış adı kısa bir süre sonra ortadan kalkıp, yerine tekrar Fatsa ismi kullanılmaya devam edilmiştir. Fatsa coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca idari ve ticari bir merkez olmuştur. Özellikle ekonomisinin tarıma dayalı olması, bu özelliği kazandıran emellerden biridir. 2000 nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 64.087’dir.

Tarihte Fanise, Phadsane, Pytane ve Facha olarak adlandırılan bölgelerde bulunmaktadır. Türkler tarafından kesin olarak 1380 yılında alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, ilçedeki ticaretin hareketli olması, imparatorluğun ekonomi bakımından ilerleme kaydetmesini sağlamıştı. İpekyolu’nun ilçeye yakın olması, Fatsa’ya uzunca bir süre parasal bakımdan kazanç sağlamıştır. Fakat, Coğrafi Keşifler sonucunda, bu yolun fazla işlev görmemesi nedeniyle, ekonomik hareketlilikte duraklamalar meydana gelmiştir. 1992’de kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlı Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bu ilçede bulunmaktadır.